Albert de la Fuente

PRESS KITS

Albert de la Fuente Morató is a composer based in Barcelona (Catalonia, Spain).

He grew up in Vilafranca del Penedès (Barcelona province) in a family with no musical tradition, and it was not until age 16 that he began piano lessons with local teacher Assumpta Breda. At the start of his college studies in Industrial Engineering at age 18, he had to abandon all formal musical training and continued autonomously, becoming an utterly self-taught composer.

His musical style is based on classical forms and proportions, while using a contemporary harmonic palette. His language borrows from French impressionism, Russian Neo-primitivism, and Jazz. He places a strong emphasis on melody and counterpoint, and is not afraid of humor and of combining “high” and “low” arts. Influences include Schubert, Ravel, Bartók, Prokofiev, Poulenc, and Kapustin.

He has been awarded 3 first prizes at the 2020 Composition Competition of the Catalan Youth Choir Association (Barcelona), and 1 first prize at the 2021 Sant Antoni Composition Competition (Barcelona). He has been selected to participate in the 2024 Premiere Project festival organized by the Choral Arts Initiative (Orange County, USA).

His music has been performed at Barcelona’s iconic Palau de la Música and at concerts organized by notable Catalan ensembles, including Cor Albada, Orquestra Styria, and Banda del Prat. His YouTube channel has more than 2,600 subscribers. He has been a member of the Association of Catalan Composers since 2022.

Albert de la Fuente Morató is a composer based in Barcelona (Catalonia, Spain). He grew up in a family with no musical tradition, only taking piano lessons from ages 16 to 18 before becoming a self-taught composer.

His musical style is based on classical models, while using a contemporary harmonic palette. He has been awarded 3 prizes from the Catalan Youth Choir Association (Barcelona), and 1 prize from the St. Antoni Competition (Barcelona).

His music has been performed at Barcelona’s Palau de la Música and at concerts organized by Catalan ensembles like Cor Albada, Orquestra Styria, and Banda del Prat.

Albert de la Fuente Morató és un compositor català establert a Barcelona. Va créixer a Vilafranca del Penedès en una família sense tradició musical, i no va ser fins als 16 anys que va començar les classes de piano amb la professora local Assumpta Breda. A l’inici dels seus estudis universitaris d’Enginyeria Industrial als 18 anys, va haver d’abandonar tota formació musical formal i va continuar de manera autònoma, convertint-se en un compositor totalment autodidacte.

El seu estil musical es basa en formes i proporcions clàssiques, alhora que utilitza una paleta harmònica contemporània. El seu llenguatge manlleva de l’impressionisme francès, el neoprimitivisme rus i el jazz. Posa un fort èmfasi en la melodia i el contrapunt, i no té por de l’humor i de combinar l’art “elevat” i el “vulgar”. Influències inclouen Schubert, Ravel, Bartók, Prokofiev, Poulenc i Kapustin.

Ha estat guardonat amb 3 primers premis al Concurs de Composició de Cors Joves de Catalunya (2020), i 1 primer premi al Concurs de Composició del Barri de Sant Antoni (2021). Ha estat seleccionat per participar al festival Premiere Project 2024 organitzat per la Choral Arts Initiative (Orange County, EUA).

La seva música s’ha interpretat al Palau de la Música Catalana i en concerts organitzats per notables conjunts catalans, com ara Cor Albada, Orquestra Styria i Banda del Prat. El seu canal de YouTube té més de 2.600 subscriptors. És membre de l’Associació de Compositors Catalans des de l’any 2022.

Albert de la Fuente Morató és un compositor català establert a Barcelona. Va créixer en una família sense tradició musical, només fent classes de piano dels 16 als 18 anys abans de convertir-se en compositora autodidacta.

El seu estil musical es basa en models clàssics, i utilitza una paleta harmònica contemporània. Ha estat guardonat amb 3 premis de Cors Joves de Catalunya, i 1 premi del Concurs de Composició de Sant Antoni. La seva música s’ha interpretat al Palau de la Música i en concerts organitzats per formacions catalanes com Cor Albada, Orquestra Styria i Banda del Prat.

Albert de la Fuente Morató es un compositor radicado en Barcelona. Se crió en una familia sin tradición musical, sólo tomando clases de piano entre los 16 y 18 antes de de convertirse en un compositor autodidacta.

Su estilo musical se basa en modelos clásicos y utiliza una paleta armónica contemporánea. Ha ganado 3 premios del concurso de Cors Joves de Catalunya y 1 premio del Concurs de Composició del Barri de Sant Antoni. Su música se ha interpretado en el Palau de la Música de Barcelona y en conciertos organizados por formaciones catalanas como Cor Albada, Orquestra Styria y Banda del Prat.

Albert de la Fuente Morató est un compositeur établi à Barcelone. Il est élevé dans une famille sans tradition musicale, et il a seulement pris des leçons de piano entre les 16 et 18 ans avant de devenir un compositeur autodidacte.

Son style repose sur des modèles classiques et il utilise une palette armonique contemporaine. Il a gagné 3 prix du concours des Cors Joves de Catalunya et 1 prix du concours du quartier de Sant Antoni (Barcelone). Sa musique a été interprétée au Palau de la Música (Barcelone) et dans des concerts organisés par des formations catalanes comme le Cor Albada, l’Orquestra Styria et la Banda del Prat.